Torsdagstreff
Torsdagstreff

Vel møtt til torsdagstreff på Helselagsstugu

Torsdagstreff for kvinner:
- møteplass for kvinner fra ulike kulturer. 
Jenter i alle aldre er velkommen og gutter under skolealder.
- Treffes en kveld i måneden på Helselagsstugu, Gol til:
- Fellesskap
- Tar opp forskjellige temaer som mat, helse m.m
- Spiser mat fra forskjellige land
- Sang og underholdning
Pris kr 20.- for voksne og kr. 10.,- for barn.
Hver samling er fra kl 18.00 - 20.30
 
Vi treffes:
Torsdag 15. februar
Torsdag 15. mars
Torsdag 19. april
Torsdag 24. mai
Torsdag 17.juni
 
             
Velkommen!
 
Arr: Gol Røde Kors, Helselaget og Diakoniutvalget.
 
Ønsker du skyss ring: Gunhild 97181627 eller Martha 47627663