Åpent hus
Åpent hus

Vel møtt på formiddagstreff på Gol bedehus

Åpent hus

Formiddagstreff siste torsdag i måneden. Fra kl. 11.00 til 13.30
 
Torsdag 28. september - Martha Frøyland holder andakt om sitt hjemsted i Japan. Musikkinnslag med Martha og Ingebjørg Solhjell
Torsdag 26. oktober - Andakt med Arne Lie. Fortellingen om Per Sivle og sang ved Ingrid Økesveen. Dikt ved Sigrid T. Gjerden
Torsdag. 30. november - Hilde Kirkebøen forteller om Hans Nilsen Hauge og hennes arbeid med fattige tilreisende fra Kirkens bymisjon
 
Hjertelig velkommen til en trivelig formiddag!
 
Vi ønsker med disse treffene:
Å skape et godt møtested for Gols pensjonister, og andre som har anledning på formiddagen.
Tilby et variert program som ivaretar det hele menneske med ånd, sjel og legeme, og bidrar til å styrke det sosiale felleskapet.
 
Arr: Gol og Herad diakoniutvalg.
Ved spørsmål kontakt diakon Martha Frøyland Tlf. 47627663

  ***************