Åpent hus
Åpent hus
Åpent hus

Vel møtt på formiddagstreff på Gol bedehus


 

Åpent hus er et formiddagstreff for godt voksne, som arrangeres siste torsdag i måneden på Gol bedehus, fra kl.11.00 til 13.30.

Vi ønsker å skape et godt møtested og trosfellesskap for godt voksne på Gol.

Program for vinter /vår 2020:

30. januar Andakt med Ruth Kari Sørumshagen, Sebjørg Jordheim forteller om turen til Nepal

27. februar Jan Olav Skinnemoen holder andakt, og forteller fra besøket til Olav Fykse Tveit i Genève

26. mars Andakt. Kåseri med Gudrun Bøthun

30. april Andakt, sang og musikk ved Martha Maria Espeseth 

 

 

Hjertelig velkommen til en trivelig formiddag!

Ved spørsmål og mer informasjon kontakt diakon Martha Frøyland Tlf. 47627663.