Åpent hus
Åpent hus

Vel møtt på formiddagstreff på Gol bedehus

Åpent hus

Formiddagstreff siste torsdag i måneden. Fra kl. 11.00 til 13.30
 
Torsdag 22. februar
Torsdag 22. mars
Torsdag 26. april
Torsdag 31.mai
 
Hjertelig velkommen til en trivelig formiddag!
 
Vi ønsker med disse treffene:
Å skape et godt møtested for Gols pensjonister, og andre som har anledning på formiddagen.
Tilby et variert program som ivaretar det hele menneske med ånd, sjel og legeme, og bidrar til å styrke det sosiale felleskapet.
 
Arr: Gol og Herad diakoniutvalg.
Ved spørsmål kontakt diakon Martha Frøyland Tlf. 47627663

  ***************