Åpent hus
Åpent hus

Vel møtt på formiddagstreff på Gol bedehus


 

Åpent hus er et formiddagstreff for godt voksne, som arrangeres siste torsdag i måneden på Gol bedehus, fra kl.11.00 til 13.30.

Vi ønsker å skape et godt møtested og trosfellesskap for godt voksne på Gol.

 

Dato for Åpent hus høsten 2018
27.september: Andakt og musikk ved Heidi Berg Nokevje, 25 år i fra Skien, akkurat ferdig utdannet musikkterapeut.

25. oktober: Andakt ved Anne Bjørg Sato. Tema" En måned på flykningeleir i Lesvos" av Olaug Hoftun

29. November: Andakt ved Leif og Sigrun Kaslegard. Tema " Misjonsarbeidet i Maynmar" av Anne Berit Lagmannsgård.

 

Hjertelig velkommen til en trivelig formiddag!

Ved spørsmål og mer informasjon kontakt diakon Martha Frøyland Tlf. 47627663.