Åpent hus
Åpent hus
Åpent hus

Vel møtt på formiddagstreff på Gol bedehus


 

Åpent hus er et formiddagstreff for godt voksne, som arrangeres siste torsdag i måneden på Gol bedehus, fra kl.11.00 til 13.30.

Vi ønsker å skape et godt møtested og trosfellesskap for godt voksne på Gol.

Program for høsten:

29. august - Tur til Dagali og Geilo

26. november - Andakt, Jan - Fredrik Raastad, bildeframvisning v/ Ludvig Munkejord

31. oktober - Andakt, Fugle og naturbilder av naturfotograf Kristin Devor

28. november - Andakt, Arne Lie, Kirkens nødhjelps sitt arbeid i Etiopia v/ Line Vetterstad

 

 

 

 

Hjertelig velkommen til en trivelig formiddag!

Ved spørsmål og mer informasjon kontakt diakon Martha Frøyland Tlf. 47627663.