Åpent hus
Åpent hus

Vel møtt på formiddagstreff på Gol bedehus

Åpent hus
Formiddagstreff siste torsdag i måneden. Fra kl. 11.00 til 13.30
 
Hjertelig velkommen til en trivelig formiddag!
 
Arr: Gol og Herad diakoniutvalg.
Ved spørsmål kontakt diakon Ingrid Økesveen Tlf. 97112521.

  ***************