Åpent hus
Åpent hus

Vel møtt på formiddagstreff på Gol bedehus

Åpent hus
Formiddagstreff siste torsdag i måneden. Fra kl. 11.00 til 13.30.

 

Torsdag 27. april:
 
Torsdag 1.juni
 
 
Hjertelig velkommen til en trivelig formiddag!
 
Arr: Gol og Herad diakoniutvalg.
Ved spørsmål kontakt diakon Ingrid Økesveen Tlf. 97112521.

  ***************