Gullrekka
Gullrekka

Gullrekka er for barn i alle aldrar, med og uten foreldre.
 

  GULLREKKA

Kven: Born i alle aldrar, både med og utan foreldre
Når: Ein fredag i månaden: 24. august, 21. september, søndag 23. september gudsteneste i Herad kyrkje, 26. oktober, 23. november og 7. desember.
Kvar: Bedehuset på Gol
Kva: Det startar med felles middag kl.16.30-17.30, for dei som ønskjer å vera med på det. Born og eventuelt foreldre som ikkje deltar på middagen, er velkomne til aktivitetar som startar med ei felles samling kl.17.30. Vidare blir det aktivitetar for ulike aldersgrupper:

SØNDAGSSKULEN – Sprell Levande 4-9 år, kl 17:45-19:15
Til vanleg blir denne gruppa delt i to, 4-6 år og 7-9 år. Det blir brukt søndagsskolens Sprell Levede- opplegg, der vi høyrer historier frå bibelen,syng, leikar, har formingsaktvitetar og mykje mer. Det blir aktivitet på slutten og en kan velje når ein går mellom kl.18.45 -19.15 

10-13 - kl 17:45-19:30

Vi er oftast i gym salen der vi skal leike, ha ulike aktivitetar, høyre fra bibelen, synge og ha det gøy saman. Ta med gymsko!

Medan borna er på dei ulike aktivitetane, kan foreldra kose seg med kaffi og frukt i veslesalen, eller vere med borna der dei er. For dei minste er det leikekrok i veslesalen.

Det er inga påmelding.

Facebook: Kyrkja i Gol og Herad, og Menighetspedagogen Gol og Hemsedal
Kontaktperson: Britt Marie Haraldset Hafsås 951 22 136

VELKOMMEN