Gol maxi - mini gospel
Gol maxi - mini gospel

Velkommen!

Gol MaxiMinigospel er et kor for barn i alderen 4-12 år.
Vi synger sanger av bl.a. Oslo Soul Children, Emmy&Ella, Jarle Waldemar og Mathias Fjalsett.
Vi øver mandager fra kl 1800 på Gol bedehus, og etter øvelsen er det vafler.
Velkommen!