Stell av grav
Stell av grav
Gol kyrkjeleg fellsråd tilbyr stell av graver.
Gol kyrkjeleg fellsråd tilbyr stell av graver.  Ein kan velje om ein ynskjer planting, vatning og stell eller berre vatning og stell. Det blir krevd at det er plantekasse.  Det blir planta fyrst i juni.

Planting,vatning og stell kostar kr 1250,- pr. år..Vatning og stell kostar kr 1125,- pr. år.

Det blir sendt faktura årleg som gjeld for eit år om gongen.