Konfirmantundervisning
 Konfirmantundervisning
Konfirmantopplæring
 Det vert samling omlag annakvar veke. Gol og Herad har samling onsdagar frå kl.17.30-19.00. Konfirmantane deltek på (minst) 8 ulike gudstenester. I januar er det konfirmantleir på KRIK Høyfjellsesenter i Hemsedal. I februar er det nattcup i innebandy. I mars er konfirmantane med på innsamingsaksjon i Kirkens Nødhjelp.