Leirstøtte til barn og unge
Leirstøtte til barn og unge
Leirstøtte til barn og unge

Barn og unge kan få dekka inntil halve deltakaravgifta på kristne leirar

Barn og unge busett i Gol og Herad som har lyst til å reise på kristen leir, kan søke om økonomisk støtte til leiropphaldet. Pengane kjem frå eit legat til dette føremålet.  Det er mogleg å få dekka inntil halve deltakaravgifta. Det er sett ei begrensing på maksimal utbetaling per år.

Søknaden kan sendast til kyrkjekontoret på e-post: kyrkja@gol.kommune.no.  Dei som blir sponsa, må ta bilder og skrive om leiren i kyrkjebladet.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med Anne Gerd Jorde 971 58 134