Sangstunder fellesrom i Helsetunvegen
Sangstunder fellesrom i Helsetunvegen

Annenhver onsdagskveld er det sangstund spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi samles på fellesrommet i Helsetunvegen fra kl.18.30 til 20.00. Vi synger gamle og kjente sanger sammen med piano og rytmeinstrumenter. Vi lærer også noen nye sanger. Om du er ung eller gammel, eller om du kan synge eller ei, er du hjertelig velkommen! Vi deler musikkglede og trivelig fellesskap J

 

Plan for vinter/vår 2019

16. januar

30. januar

13. februar

27. februar

13. mars

27. mars

10 april

24. april

8. mai

26. mai

22. mai

5. juni

19. juni
 

 

Sangstunden er tilknyttet Kristelig Studieforbund. Kontakt diakon Martha 476 27 663 for mer informasjon.