Sangstunder fellesrom i Helsetunvegen
Sangstunder fellesrom i Helsetunvegen

Sangstunder spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Vi samles til sangstund annehver onsdag. Vi synger forskjellige sanger, gamle og kjente sanger og litt nye sanger.
Der kan man være med uten å kunne synge, for vi har rytmen og gleden ved musikken.
Vi avslutter med å tenne lys for alle sammen.

Velkommen til å være med på en hyggelig sangstund med mye glede.

SANGSTUNDER I PU BOLIGENE (fellesrom i helsetunvegen)

stund med sang, musikk, kaffe og kake.
Spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt fuksjonsevne.
Kl. 18.30 til kl.20.00

Onsdag 11. januar
Onsdag 25. januar
Onsdag 8. februar
Onsdag 22. februar
Onsdag 8. mars
Onsdag 22. mars
Onsdag 26. april

Onsdag 10. mai
Onsdag 24. mai
Onsdag 7. juni
Onsdag 21. juni

Velkommen


Hilsen Ingrid Økesveen, diakon og Justin Vickery, organist