Sangstunder fellesrom i Helsetunvegen
Sangstunder fellesrom i Helsetunvegen
Sangstunder fellesrom i Helsetunvegen

Annenhver onsdagskveld er det sangstund spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi samles på fellesrommet i Helsetunvegen fra kl.18.30 til 20.00. Vi synger gamle og kjente sanger sammen med piano og rytmeinstrumenter. Vi lærer også noen nye sanger. Om du er ung eller gammel, eller om du kan synge eller ei, er du hjertelig velkommen! Vi deler musikkglede og trivelig fellesskap J 

   

Vi samles 15. januar, 29. januar, 12. februar, 26. februar, 11. mars, 25. mars, 15, april, 29. april, 13. mai, 3. juni, 17. juni.

Søndag 24. mai skal sangstund delta på gudstjeneste i Herad kyrkje.

 

Sangstunden er tilknyttet Kristelig Studieforbund.

Kontakt diakon Martha 476 27 663 for mer informasjon.