Helmax helaften
Helmax helaften

 Gol bedehus
For ungdom frå heile Hallingdal

 Helmax Helaften for ungdom frå heile Hallingdal på Gol bedehus. Det er ein kveld for ungdom frå 8. klasse og oppover.
Det blir taco, leik, underhaldning, andakt, musikk, kake og is! Ein god stad å vera, og ein plass å bli kjend med kvarandre og Jesus.

Fleire vaksenleiarar vil vera til stades på arrangementet, som er arrangert av kyrkja og kristne organisasjonar.