Konfirmant 2018
Konfirmant 2018

Konfirmanttida i kyrkja er ikkje berre for deg som trur! Å vere konfirmant i kyrkja er like mykje for deg som tvilar eller berre er nysgjerrig. I konfirmanttida får du høve til å tenkje og utforske mange viktige spørsmål saman med andre. For det er nettopp det konfirmanttida handlar om – å lære meir om deg sjølv og Gud. Og om å få nye og gode opplevingar saman med nye og gamle vener.

Kva er konfirmasjon? Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar og få nye

opplevingar!

Saman skal vi utforske: Kvar kjem eg frå? Kva skal eg bruke livet til? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Kjærleik og samliv. Klima, miljø og rettferd.

Finst Gud? Kven er Jesus? Korleis kan eg bety noko for andre?

KONFIRMANTSAMLING Vi samlast ca to onsdagar i

månaden mellom kl.1630-1800 på be-dehuset og i kyrkja.

KONFIRMANTLEIR Ved sida av samlingane reiser vi òg på konf.leir 19-21. januar på KRIK Høy-fjellssenter. Konf-leiren har vi samen med Hemsedal. Her skal vi ha det gøy samen, synge, leke, eta god mat, konf-show og undervisning.

KONFIRMASJONGUDSTENESTE

Herad kyrkje 6. mai kl.11.00

Gol kyrkje 12. og 13. mai kl.11.00

EG ER IKKJE DØYPT –

KAN EG KONFIRMERAST? Du er velkomen til å delta i

konfirmantopplegget sjølv om du ikkje er døypt. Dåpen er ein

føresetnad for å delta i den

avsluttande konfirmasjonsgudste-nesta. Då er det vanleg at ein vert døypt i løpet av konfirmasjonsåret. Kvart år er det konfirmantar som ver døypte!

KONFIRMANTFESTIVAL

Konfirmantfestival er det som tidligare vert kalla Nattcup. I år samlast vi laurdag 17. februar, frå morgon til kveld. På konfirmantfestivalen skal vi sjå show ved Ten Sing Norway og vera med på innebandyturnering. Parallelt med turneringa vert det mogelegheit til å delta på ulike seminar innan dans, drama, lyd/lys, musikk mm. Vi skal også ha Solidaritetstivoli, der vi samlar inn pengar til eit veldedig formål og avsluttar kvelden med gudsteneste saman.

Konfirmanttida i kyrkja er ikkje berre for deg som trur! Å vere konfirmant i kyrkja er like mykje for deg som tvilar eller berre er nysgjerrig. I konfirmanttida får du høve til å tenkje og utforske mange viktige spørsmål saman med andre. For det er nettopp det konfirmanttida handlar om – å lære meir om deg sjølv og Gud. Og om å få nye og gode opplevingar saman med nye og gamle vener.

Kva er konfirmasjon? Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar og få nye

opplevingar!

Saman skal vi utforske: Kvar kjem eg frå? Kva skal eg bruke livet til? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Kjærleik og samliv. Klima, miljø og rettferd.

Finst Gud? Kven er Jesus? Korleis kan eg bety noko for andre?

KONFIRMANTSAMLING Vi samlast ca to onsdagar i

månaden mellom kl.1630-1800 på be-dehuset og i kyrkja.

KONFIRMANTLEIR Ved sida av samlingane reiser vi òg på konf.leir 19-21. januar på KRIK Høy-fjellssenter. Konf-leiren har vi samen med Hemsedal. Her skal vi ha det gøy samen, synge, leke, eta god mat, konf-show og undervisning.

KONFIRMASJONGUDSTENESTE

Herad kyrkje 6. mai kl.11.00

Gol kyrkje 12. og 13. mai kl.11.00

EG ER IKKJE DØYPT –

KAN EG KONFIRMERAST? Du er velkomen til å delta i

konfirmantopplegget sjølv om du ikkje er døypt. Dåpen er ein

føresetnad for å delta i den

avsluttande konfirmasjonsgudste-nesta. Då er det vanleg at ein vert døypt i løpet av konfirmasjonsåret. Kvart år er det konfirmantar som ver døypte!

Konfirmasjonen kostar 1000kr. Denne avgifta dekker alt (konfirmantsamlingar, konf.leir, konfirmantfestival mm.). Dersom du ikkje har mogelegheit for å dekke denne avgifta kan du søkje kyrkja om støtte. Ta kontakt med kyrkjekontoret dersom dette er aktuelt!

Fyrste samling er 6. sept. kl.1630-1900 på bedehuset.

Presentasjonsgudsteneste: Herad kyrkje: 10. september kl.1900 Gol kyrkje: 17. september Kl1900

 

Ved spørsmål ta kontakt med oss på kyrkjekontoret på mail eller tlf:

kyrkja@gol.kommune.no / 32 02 90 00

Håpar vi sjåast :) Helsing Jan Olav og Camilla!