Åpen kirke
Åpen kirke

Åpen kirke for stillhet og bønn.
Hver tirsdag mellom kl.18 og 19 er Herad kyrkje åpen for stillhet og bønn.
Oppstart 3.oktober
Alle er velkommen.
Du kan komme å gå akkurat når du ønsker.
Det er også en kort samling rundt lysgloben for felles lystenning og bønn på slutten.
Kontaktperson:Diakon Martha