Sorggruppe
Sorggruppe

Sorggruppe for alle som har mistet en ektefelle, samboer, eller noen i nær relasjon – samarbeid med Ål kirke.

 

For noen kom døden brått, for andre mer ventet. Men å miste noen i nær relasjon vekker tanker og følelser hos oss. Å sette ord på dette kan være til hjelp. Dette er ei gruppe der vi kommer saman for å gi rom for sorgen, støtte og hjelpe hverandre. Lederne og deltakerne har taushetsplikt. Enhver må selv vurdere hva en vil si og hva en vil holde for seg selv.

 

Det vil være en enkel samtaleform rundt en kopp kaffe og te. Vi tar utgangspunkt i aktuelle tema og temaer deltakarene i gruppa ønsker å ta opp. Alle får mulegheit til å snakke om sine opplevelser.

 

Gruppa vil møtes seks ganger i sakristiet bak i Ål kirke.

 

Første samling har vært 15. januar. Det er fortsatt mulig å melde seg. Neste samling: mandag 29. januar kl. 11.30.

 

Det er skyss fra Gol. Meld fra til diakon Martha om du trenger skyss. tlf: 47627663

 

Martha Frøyland, diakon