GULLREKKA
GULLREKKA

Taco 16.30-17.30 (40/60 kr, under 3 år gratis)

Felles samling 17.30-17.45
Søndagsskula – Sprell Levande 4-9 år 17.45 – 19.15
10-13 (Barn mellom 10-13 år) 17.45 – 19.30

             Under aktivitetane er det kaffi og frukt for dei vaksne og leikekrok for dei minste i veslesalen.  

Medlemskontigent på 50,- kr pr barn per semester. 

Maks 100,- kr pr familie.