Samlivskurs - Tid for to
Samlivskurs - Tid for to
 Samlivskurs - Tid for to

Samlivskurs fredag – lørdag 25-26 oktober 2019

Kursoppsett totalt ti timer inkl 2 måltider og pauser
 

Undervisningen i kurset bygger på boka ”Tid for to” av kursholderne.
 

Tittel : Tid for to
Undertittel : En samlivsbok for alle slags par
Forfatter : Tonje og Dag W. Haugeto Stang
Utgivelsesår : 2015
Innbinding : Innbundet
ISBN : 9788252001365

 

 

Fredag

1800: Oppmøte, velkomst, mat

1 Økt.  1845 - 22
Innledning.
Det moderne samlivet – når limet ikke lenger er avhengighet
Herunder:
Ingrediens i limet: Jeg vil!
Tid sammen.

En oppgave (Tid sammen)

Bagasjen og samlivsirkelen
à Vår beste periode – kontakt
Kommunikasjon
Dialogdemo
En oppgave (Verdsettelsesdialogen)

Innledning om dialogen.
Kort oppgave om hva man lykkes med og hva som har vært viktigst denne kvelden
Avslutte med filmsnutt: eye-contact.

 

Lørdag:

 

2. økt. Kl 10-1230
Fokus på den andres behov
Oppgave  (Mine og dine behov)
Forskjeller – preferanser
Dialog

Dialogdemo
Oppgave 2 ( Øve på dialog)
Avslutning med filmsnutt: It’s not about the nail

 

1230-13315: Lunsj
 


3 Økt.  1315- 1600
Den vanskelige praten…  Hvordan bruker vi dialogen når vi ønsker å komme med en anmodning om endring?
Hvorfor oppstår krangler:
Forskjellighet og dårlige valg.
En oppgave (  Gode valg og ønske om å gjøre ting annerledes.)
Vi er egoistiske.
Den vanskelige praten – innledning.

Den vanskelige praten
Dialog: Anmodning om endring – gjennomgang
Konfliktdempene ”tiltak”: Støtte og visjon

Kort oppgave om hva man lykkes med og hva som har vært viktigst denne kvelden + evalueringsskjema
Avslutte med å lytte til ”Min venn for Livet”. (Tore Thomassen)

 

 

PRIS

Kurset er godkjent og støttet av Bufdir (Barne-, ung-doms- og familiedirektoratet). Vi har fått noe økonomisk støtte fra dem til å holde kurset. Den økonomiske

støtten dekker deler av kurset, men ikke alt. Vi ønsker likevel å holde avgiften så lav som mulig og satt en lav pris for kurset.

For kun 900 kr får dere et kurs av høy kvalitet! Prisen gjelder per par. Innbakt i prisen får dere boka til foredragsholderne «Tid for to», kveldsmat fredag, lunsj lørdag og kaffe/snacks.

PÅMELDING

For påmelding send mail til

kyrkjekontoret@hemsedal.kommune.no

BETALING

Betaling kan gjøres til Hemsedal Normisjon via

VIPPS 111004 eller til kontonr.2367.20.44847

Merk betaling med «Tid for to + navn».