Temakvelde om sorg - for barn og foreldre som har opplevd tap.
Temakvelde om sorg - for barn og foreldre som har opplevd tap.
Temakvelde om sorg - for barn og foreldre som har opplevd tap.

Noen barn som har opplevd dødsfall av nært familiemedlem, opplever det som nyttig å treffe jevnaldrende i samme situasjon. De føler seg mindre alene og de forstår lettere sine egne reaksjoner og opplevelser. Vi ønsker å skape et møtested for barn og ungdom i Hallingdal, som har mistet en av sine nærmeste. Fagpersoner leder barna inn i ulike og aktuelle temaer, og det blir et rom for samtale i gruppen.

Mens barna deltar i temakveldene, er foreldre velkomne til veiledning i egen gruppe. Der er det mulig å få veiledning om hvordan foreldrene kan møte barna i sorg slik at de kan møte barnas reaksjoner på en trygg og god måte.

Temakveldene blir arrangert på Kafé Makalaus (Sentrumsvegen 26, Gol) over 3 kvelder i høst. Første samling er tirsdag 24.sep fra kl.18. (Dette forutsetter minimum 4 påmeldte)

Er du interessert i dette, kan du ringe eller sende sms til diakon Martha F. Bleiktvedt på 47627663. Bindende påmelding innen tirsdag 17. sep.

Arrangører: Marianne Jøtun Fauske (Psykisk Helse), Tove Moen (skolehelsetjeneste), Jorunn Viljugrein Stake (kreftkontakten) og Martha Frøyland Bleiktvedt (Gol kyrkje)