Viktig informasjon frå kyrkja Oppdatering 26.03.2020
Viktig informasjon frå kyrkja Oppdatering 26.03.2020
Viktig informasjon frå kyrkja Oppdatering 26.03.2020

Viktig informasjon frå kyrkja

Gudstenester og andre samlingar i regi av kyrkja i Hallingdal til og med 13.april er avlyst!

Ved hjelp som til dømes sjukebesøk og soknebod ring 958 28 706 eller 476 27 663.

Eigne dåpsgudstenester med eit lite antal frå næraste familie kan etter avtale gjennomførast der dåp alt var bestilt..  

Det er også sett restriksjonar ved gravferd. Seremoniane må begrensast og per i dag er det ei maksimal grense på 20 i kvar seremoni inkl.tilsette.

Gravferder blir gjennomført, men me bed om at du vurderer om du kan delta ut frå fylgjande kriteriar:

             Du har vore på reise utanfor Norge dei siste dagane.

Du har nedsatt allmenntilstand

Du har ein viktig samfunnsoppgåve (Helsepersonell eller anna)

Du eller nokon av dei du omgår har symptom på sjukdom

All anna aktivitet blir avlyst til etter påske.

Kyrkjekontoret er dessverre stengt for publikum, men kan nås på telefon 971 58 134 eller direkte til den enkelte medarbeider. ( Sjå om oss)

 

Du vil kunne følgje gudstenester og andre samlingar på sosiale medier:   

·         Gudstenester på NRK TV og radio

·         Direktesendte samlingar på facebook.com/dennorskekirke  alle dagar kl 09.00, 11.00,15.30/18.00 (laurdag) og kl 22.00. 

·         Gudsteneste alle søndagar kl 11.00 og i påska frå Ål kyrkje blir overført på 

www.hallingdolen.no  Dei vil liggja på Hallingdølen si heimeside ei tid framover.·        

Det blir lokalt lagt ut samlingar og informasjon på heimesider og facebooksider i den enkelte kommune. Følg med.
 

Facebook  Den norske kirke, Kyrkja i Hallingdal, Kyrkja i Gol og Herad

eller kirken.no