DIGETALT FELLESSKAP
DIGETALT FELLESSKAP
DIGETALT FELLESSKAP

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/digitale%20fellesskap%20i%20kirken/?fbclid=IwAR3nZg9IoKFoVg4e0N4hkdM25FmL4mi3w2t_GAejenzgXDzeTsWYlp2MrJg

Alle gudstjenester i landet avlyses i forbindelse med koronaviruset. På denne siden vil du finne en samlet oversikt over digitale fellesskap hvor vi kan få oppleve å være én kirke, både i hverdag og krise, der vi er. Saken oppdateres fortløpende.