Begrensninger i antall deltakere i kirkelige handlinger og utsettelse av konfirmasjon
Begrensninger i antall deltakere i kirkelige handlinger og utsettelse av konfirmasjon
Begrensninger i antall deltakere i kirkelige handlinger og utsettelse av konfirmasjon

 Begrensninger i antall deltakere i kirkelige handlinger er maksimalt 20 deltakere.

 Dette innebærer i praksis at alle kirkelige handlinger som dåp, gravferd og vigsel framover vil være lukkede seremonier for de aller nærmeste.

Soknerådene i Hallingdal prosti følger anbefalingen om å utsette konfirmasjon til høsten og de nye datoene for konfirmasjon blir:

Herad kyrkje 4 oktober kl.10 og kl.12

Gol kyrkje 10 og 11 oktober