Gol kyrkjelege fellesråd > Diakoni
Diakoni

Skyss til kyrkja

   Les meir...

Har du lyst til å bli frivillig?

   Les meir...

Sorggruppe

   Les meir...

Åpen kirke

   Les meir...

Åpent hus

Vel møtt på formiddagstreff på Gol bedehus    Les meir...

Torsdagstreff

Vel møtt til torsdagstreff på Helselagsstugu    Les meir...

Sangstunder fellesrom i Helsetunvegen

   Les meir...