Gol kyrkjelege fellesråd > Om oss
Om oss
Fellesrådet

Medlemar:
Gunn - Astrid Frøysok, leiar
Jorunn Viljugrein Stake, nestleiar
Olveig Synnøve Engene
Ole Dag Møllerplass
Hilde Midtgård
Wenche Dahl-Michelsen Fløysand
Evi Anita Torp
Inger Lagmannsgård

Arnstein Bleiktvedt, soknepresten
Kommunerepresentant: Heidi Granli
For staben: Anne Gerd Jorde, kyrkjeverje
 

Varamedlemer:

Bjørg Møllerplass
Ole Roar Hagen
Sigurd Sato
Marita Embre Stigen
Heidi Bråten

 

Gol og Herad sokneråd
Råd og utval

Diakoniutvalet:Representant fra staben, Martha Frøyland Bleiktvedt
Medlemar:Inger Lagmannsgård,Ingebjørg Solhjell
Vara:Hilde Midtgård
Frivillige: Bjørg Hoftun, Ingegjørg Solhjell, Marian Pasten

Trusopplæringsutval: Representant fra staben, Britt Marie Haraldset Hafsås
Medlemar: Heidi Bråten,Jorunn Viljugrein Stake,Marita Stigen
Vara: Evi Anita Torp
Frivillig:Hilde Marie Berget

Kyrkjemusikkutval: Representant fra staben, Justin Vickery
Medlemar:Wenche Dahl - Michelsen Fløysand
Vara: Gunn - Astrid Frøysok
Frivillig: Karianne Østro

Kyrkjeutvalet: Representant fra staben, Ludvig Munkejord
Medlemar for Gol kyrkje. Ole dag Møllerplass, Sigurd Sato 
Vara: Ola Grønseth

Medlemar for Herad kyrkje:Ole Roar Hagen, Evi Anita Torp
Vara: Torgeir Aarhus

Representant til kirkens nødhjelp
Gunn - Astrid Frøysok , Wenche Dahl - Michelsen Fløysand
Vara:Hilde Midtgård 

 


 

Kontakt oss

Gol og Herad sokn
Kyrkjekontoret
Besøksadresse:
Gamlevn. 4
3550 Gol
Org nr. 976 989 988
Fakturaadresse: Gol og Herad Sokn
Postboks 5
3541 Nesbyen

32 02 90 00
 Send e-post

Kontaktliste

Arnstein Bleiktvedt

Sokneprest
 95828706
 Send e-post

Martha Frøyland Bleiktvedt

Diakon
 32029138
 47627663
 Send e-post

Britt Marie Haraldset Hafsås

Trusopplærar
 95122136
 Send e-post

Thorunn Haugo

Sekretær
 32029139
 99591966
 Send e-post

Anne Gerd Jorde

Kyrkjeverje
 32029135
 97158134
 Send e-post

Knut Ole Klepp

Kyrkjetenar
 90658761
 Send e-post

Ludvig Munkejord

Kyrkjetenar
 91122763
 Send e-post

Justin Mark Vickery

Kantor
 47475580
 47475580
 Send e-post