Gol kyrkjelege fellesråd > Om oss
Om oss
Fellesrådet

Medlemar:
Ola Grønseth, leiar
Laila L. Andersen Bakke nestleiar

Gunn-Astrid Frøysok
Tryve Lono Smedsgård.
Jan Olav Skinnemoen, soknepresten
Kommunerepresentant: Heidi Granlien
For staben: Anne Gerd Jorde, kyrkjeverje
 

Personlege varamedlemer:
Ingrid N. Fosshagen
Gerd Marie K. Storebraaten
Olveig S. Engene
Jorun V. Stake

Gol sokneråd

Medlemar:
Trygve L. Smegård   leier
Gunn Ragnhild Stigen nestleiar
Harald Sundsøy sekretær
Ola Grønseth
Jorun V. Stake
Inger Lagmansgård
Birgit KristinRust
Ingrid Nibstad Fosshagen

Varamedlemar:
Annbjørg Jegleim
Bibbi Hatten
Tore Dag Skjerdal
Anne Kari Smaaberg
Sigurd Sato

Herad sokneråd

Medlemar:
Gunn-Astrid Frøysok leiar
Kari Birgit Møllerplass nestleiar
Olveig S. Engene sekretær
Gerd Marie K.Storebraaten
Sven Gøran Bråthen
Laila Linea Andersen Bakke

Varamedlemar:
Einar Sillerud
Karianne Østro
Kathrine Grangård Leikvold
Marianne Rese

Råd og utval

Diakoniutvalet:

Medlemar
Inger Lagmannsgård
Ingebjørg Solhjell

Varamedlemar:

Trusopplæringsutval:

Medlemar:


Kyrkjemusikkutval/Gudstenesteutval:

Medlemar:
Gunn Ragnhild Stigen
Jan Olav Skinnemoen
Justin Vickery

17.mai komite
Ola Grønseth

Kontakt oss

Gol kyrkjelege fellesråd
Kyrkjekontoret
      Gamlevn. 4
      3550 Gol
32 02 90 00
 Send e-post

Kontaktliste

Martha Tomoe Frøyland

Diakon
 32029138
 47627663
 Send e-post

Britt Marie Haraldset Hafsås

Trusopplærar
 95122136
 Send e-post

Thorunn Haugo

Sekretær
 99591966
 Send e-post

Anne Gerd Jorde

Kyrkjeverje
 32029135
 97158134
 Send e-post

Knut Ole Klepp

Kyrkjetenar
 90658761
 Send e-post

Ludvig Munkejord

Kyrkjetenar
 91122763
 Send e-post

Jan Olav Skinnemoen

Soknerprest
 32029137
 95275312
 Send e-post

Justin Mark Vickery

Kantor
 47475580
 Send e-post