29.06.2017: Apg 22,6-16

6 Men da jeg var underveis og nærmet meg Damaskus ved middagstid, strålte det plutselig opp et lys fra himmelen rundt meg. ...


Kilde: www.bibel.no