25.02.2017: 1 Kor 1,18-25

18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. ...


Kilde: www.bibel.no