Gol kyrkjelege fellesråd > Trusopplæring
Trusopplæring - faste aktiviteter

KA-dag

Kyrkje-Aktivitetsdag for 1.-3. klasse på skulen sin planleggingsdag i november....   Les meir...

Baby og småbarnssang

Babysang på Frelsesarmeen (Gymnasvegen 3) torsdagar kl. 10    Les meir...

(snart) Førsteklasses

6-åringane er særskild velkomne i kyrkja i mars    Les meir...

GULLREKKA

Ein fredag i månaden på bedehuset for heile familien. Aldersdelte aktivitetar 0...   Les meir...

AMADEUS

Ope hus for ungdom på Gol bedehus ein laurdag i månaden.    Les meir...

Helmax Helaften

Ein laurdag på hausten.  For ungdom frå 8. klasse og oppover    Les meir...

Småbarnssang

Småbarnssang på Gullrekka! For barn under 4 år i følge med vaksen.    Les meir...

Kode B

Bli kjent med BIBELEN! For 6. klasse.    Les meir...

4-åringar

4-årsboka deles ut i Herad kyrkje i september    Les meir...

Lys Vaken

5. klassingar overnattar i kyrkja.    Les meir...

Tårnagenthelg

3.klassingane er agentar i Herad kyrkje i mai    Les meir...

Gol maxi - mini gospel

Øver på Gol bedehus annenhver mandag    Les meir...

Trusopplæring i Gol og Herad

Oversikt over tilbod til ulike aldersgrupper    Les meir...

Leirstøtte til barn og unge

Barn og unge kan få dekka inntil halve deltakaravgifta på kristne leirar    Les meir...

Trusopplæring – for alle?!?

Står ditt barn i våre lister?    Les meir...

Medlemskap i Dåpsklubben Tripp Trapp

Gåve til dåpsbarnet?    Les meir...

Trusopplæring

Konfirmantpåmelding 2020/2021

   Les meir...