10 års markering 22.juli


I tidsrommet kl.12.00 og 12.05 denne dagen blir det ringt med alle landets kirkekokker. Dette til minne om alle omkomne og i solidartet med alle som står i sorg og savn.

Herad kyrkje er åpen fra 12 - 17

 

Tilbake