Fellesrådet


Medlemar:
Kjetil Thorgeir Storebråten, leiar
Ingebjørg By Teigen, nestleiar
Hilde Midtgård
Sonja Vestheim
Ellen Hesla
Bjørg Inger Møllerrplass
Ole Roar Hagen
Helge Krusedokken

Arnstein Bleiktvedt, soknepresten
Kommunerepresentant: kristin Bakke
For staben: Kjellfred Dekko, kyrkjeverje
 

Varamedlemer:

Dag Vermåker
Inger Lagmannsgård
Anne Anderdal
Didrik Arup Seip Hjort
Arnhild Viljugrein

 

Tilbake