Barn og unge


Barn og deira familier har ein sentral plass i Gol  og Herad sokn. Vi har som mål å bli gode på å dekke behova i kvardagen og fylle tida med meinigsfulle opplevingar og treffpunkt.

Vi ynskjer at barna tidleg skal få vere med i kyrkja, bli kjende med trua og høyre til kyrkjelyden saman med resten av familien. 

Under finn du våre aktuelle tilbod til barn og unge.