Gol og Herad sokneråd


Medlemar:
Kjetil Thorgeir Storebråten, leiar
Ingebjørg By Teigen, nestleiar
Hilde Midtgård
Sonja Vestheim
Ellen Hesla
Bjørg Inger Møllerrplass
Ole Roar Hagen
Helge Krusedokken

Arnstein Bleiktvedt, soknepresten
For staben: Thorunn Haugo, sekretær

Varamedlemer:
Dag Vermåker
Inger Lagmannsgård
Anne Anderdal
Didrik Arup Seip Hjort
Arnhild Viljugrein

 

Tilbake