Gol stavkyrkje sommeren 2022


Kveldsbønn i Gol stavkyrkje onsdager kl.20.00 med solister

Les meir

 

Gol stavkyrkje sommeren 2022


Kveldsbønn i Gol stavkyrkje onsdager kl.20.00 med solister

Les meir

 

Middag sammen


Velkommen til å ete middag saman på Gol bedehus kvar andre torsdag i månaden.  

Les meir

 

Middag sammen


Velkommen til å ete middag saman på Gol bedehus kvar andre torsdag i månaden.  

Les meir

 

Open kyrkje


Gol kyrkje og Herad kyrkje er ope alle kvardagar i juli i sommar.  Ope frå klokka 10 til klokka 14.

Les meir

 

Open kyrkje


Gol kyrkje og Herad kyrkje er ope alle kvardagar i juli i sommar.  Ope frå klokka 10 til klokka 14.

Les meir

 
 

Utvidinga av gravplassen ved Gol kyrkje

Utvidinga av gravplassen ved Gol kyrkje er i gang. Gravaren er på plass, og store jordmassar er flytta.   Den nye gravplassen lig...

Les meir

 

Bibel og husgrupper

Ynskjer du deg eit felleskap å prate om tru i? Vi tilbyr både bibelgruppe og husgrupper i Gol og Herad sokn. Bibelgrupper har hovedfokuse...

Les meir

 

Språkkafe på Gol bibliotek

Vi ønsker hjertelig velkommen til språkkafé.

Les meir

 

Trusopplæringsabonnement

For foreldre til barn som ikkje er medlem i den norske kyrkja, som vil at barna skal få invitasjon til aktivitetane i kyrkja. Velkomme...

Les meir

Sjå fleire saker