Kontaktinformasjon


Gol og Herad sokn

Adresse: Gamlevegen. 4, 3550 Gol - se kart
Telefon:
+47 32 02 90 00
Epost:
 kyrkja@gol.kommune.no

Diakon ( Permisjon)

Martha Frøyland Bleiktvedt

32029138

47627663

Send epost

Diakoniarbeidar

Sissel Rudningen

47627663

47627663

Send epost

Diakonmedarbeider

Wera Waage Frogner

94354618

Send epost

Kantor

Justin Mark Vickery

47475580

47475580

Send epost

Kyrkjetenar

Knut Ole Klepp

90658761

Send epost

Kyrkjetenar

Ludvig Munkejord

91122763

Send epost

Kyrkjeverje

Anne Gerd Jorde

32029135

97158134

Send epost

Sekretær

Thorunn Haugo

32029139

99591966

Send epost

Sokneprest

Arnstein Bleiktvedt

95828706

Send epost

Trusopplærar

Britt Marie Haraldset Hafsås

95122136

Send epost