Kontaktinformasjon


Gol og Herad sokn

Adresse: Gamlevegen. 4, 3550 Gol - se kart
Telefon:
+47 32 02 90 00
Epost:
 kyrkja@gol.kommune.no

Diakon ( Permisjon)

Martha Frøyland Bleiktvedt

32029138

47627663

Send e-post

Diakoniarbeidar

Sissel Rudningen

47627663

47627663

Send e-post

Diakonmedarbeider

Wera Waage Frogner

94354618

Send e-post

Kantor

Justin Mark Vickery

47475580

47475580

Send e-post

Kyrkjetenar

Knut Ole Klepp

90658761

Send e-post

Kyrkjetenar

Ludvig Munkejord

91122763

Send e-post

Kyrkjeverje

Anne Gerd Jorde

32029135

97158134

Send e-post

Sekretær

Thorunn Haugo

32029139

99591966

Send e-post

Sokneprest

Arnstein Bleiktvedt

95828706

Send e-post

Trusopplærar

Britt Marie Haraldset Hafsås

95122136

Send e-post