Kontaktinformasjon


Gol og Herad sokn

Adresse: Gamlevegen. 4, 3550 Gol - se kart
Telefon:
+47 32 02 90 00
Epost:
 kyrkja@gol.kommune.no

Diakon

Martha Frøyland Bleiktvedt

32029138

47627663

Send epost

Kantor

Justin Mark Vickery

47475580

47475580

Send epost

Kyrkjetenar

Knut Ole Klepp

90658761

Send epost

Kyrkjetenar

Ludvig Munkejord

91122763

Send epost

Kyrkjeverge

Kjellfred Dekko

32029135

92641198

Send epost

Sekretær

Thorunn Haugo

32029139

99591966

Send epost

Sokneprest

Arnstein Bleiktvedt

95828706

Send epost

Trusopplærar

Britt Marie Haraldset

95122136

Send epost