Kontaktinformasjon


Gol og Herad sokn

Adresse: Gamlevegen. 4, 3550 Gol - se kart
Telefon:
+47 32 02 90 00
Epost:
 kyrkja@gol.kommune.no

Sokneprest

Arnstein Bleiktvedt

Send e-post

Diakon

Martha Frøyland Bleiktvedt

32029138

Send e-post

Kyrkjeverje

Kjellfred Dekko

32029135

Send e-post

Trusopplærar

Britt Marie Haraldset

Send e-post

Sekretær

Thorunn Haugo

32029139

Send e-post

Kyrkjetenar

Knut Ole Klepp

Send e-post

Kyrkjetenar

Ludvig Munkejord

Send e-post

Kantor

Justin Mark Vickery

47475580

Send e-post