Kontaktinformasjon


Gol og Herad sokn

Adresse: Gamlevegen. 4, 3550 Gol - se kart
Telefon:
+47 32 02 90 00
Epost:
 kyrkja@gol.kommune.no