Kyrkjer og kyrkjegardar


Ei orientering til deg som har, eller vil få eit forhold til kyrkjegardane

Har du spørsmål? 

Det er kyrkjekontoret som administrerer kyrkjegarden. Dette blir gjort på vegne av heile samfunnet og uavhengig av kyrkja som trussamfunn. Spørsmål som gjeld kyrkjegardane kan rettast til: 

Gol kyrkjekontor, tlf. 32 02 90 00
E-post: Kyrkja@gol.kommune.no

 

Gol kyrkje

Litt om Gol kyrkje

Les meir

 

Herad kyrkje

Litt om Herad kyrkje

Les meir