Råd og utval


Diakoniutvalet:
Representant fra staben, Martha Frøyland Bleiktvedt
Medlemar: Ingebjørg By Teigen, Bjørg Møllerplass
Vara: Inger Lagmannsgård
Frivillige: Ingegjørg Solhjell, Anne Åsødegård
Vara: Arnhild Viljugrein

Trusopplæringsutval:
Representant fra staben, Britt Marie Haraldset Hafsås
Medlemar: Hilde Midtgård, Anne Anderdal
Frivillig: Hilde Marie Berget, Heidi Bråten

Kyrkjemusikkutval:
Representant fra staben, Justin Vickery
Medlemar: Kjetil Sorebråten, Dag Vermåker
Frivillig: Karianne Østro

Representant til kirkens nødhjelp
Helge Krusedokken

 

 

Tilbake