Råd og utval


Diakoniutvalet:
Representant fra staben, Martha Frøyland Bleiktvedt
Medlemar: Inger Lagmannsgård, Ingebjørg Solhjell
Vara: Hilde Midtgård
Frivillige: Bjørg Hoftun, Ingegjørg Solhjell, Marian Pasten

Trusopplæringsutval:
Representant fra staben, Britt Marie Haraldset Hafsås
Medlemar: Heidi Bråten, Jorunn Viljugrein Stake, Marita Stigen
Vara: Evi Anita Torp
Frivillig: Hilde Marie Berget

Kyrkjemusikkutval:
Representant fra staben, Justin Vickery
Medlemar: Wenche Dahl - Michelsen Fløysand
Vara: Gunn - Astrid Frøysok
Frivillig: Karianne Østro

Kyrkjeutvalet:
Representant fra staben, Ludvig Munkejord
Medlemar for Gol kyrkje. Ole dag Møllerplass, Sigurd Sato 
Vara: Ola Grønseth

Medlemar for Herad kyrkje:
Ole Roar Hagen, Evi Anita Torp
Vara: Torgeir Aarhus

Representant til kirkens nødhjelp
Gunn - Astrid Frøysok , Wenche Dahl - Michelsen Fløysand
Vara: Hilde Midtgård 

 

Tilbake