Orgelkonsert


Orgelkonsert med Arne Rodvelt Olsen 2.juni i Gol kyrkje

Arne Rodvelt Olsen er født i Flekkefjord i 1949. Han fikk sin kirkemusikkutdannelse i Oslo og København. Fra 1968 til 1972 studerte han ved Norges Musikkhøgskole med bl.a. Bjørn F. Boysen (orgel), John Lammetun (liturgisk spill), Trond Kverno (improvisasjon), Magne Elvestrand (cembalo), Trygve Lindeman (kordireksjon), Kjell Mørk Karlsen (kantoripraksis), Conrad Baden og Finn Mortensen (komposisjon). Klaverundervisning fikk han privat hos Amalie Christie. 1972 avla han følgende 4 eksamener: Kantoreksamen høyere grad, skolemusikklærereksamen, orgelpedagogisk eksamen og komposisjonseksamen.

 

Fra 1972 til 1974 studerte han videre ved det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København med Finn Viderø (orgel), Ulla Kappel (cembalo), Poul Hestbech (klaver) og Yngve Trede (komposisjon), og avsluttet studiene med orgeldebut i København og Oslo i mars 1974.

 

I studietiden hadde han to års vikariat som organist ved Sinsen kirke i Oslo. Han var domkantor i Bodø fra 1975 til 1978, og har siden slutten av 1978 vært domkantor i Tønsberg.

 

Han har gitt tallrike orgelkonserter i inn- og utland, og konsertert i Danmarks Radio og i NRK, hvor han flere ganger har spilt egne verker. I årenes løp har han komponert en ikke ubetydelig mengde musikk, i det vesentligste til kirkelig bruk: koralbearbeidelser, frie orgelstykker, motetter, messer, kantater og annen liturgisk kormusikk.

Tilbake