Hva er diakoni ?


Hva er diakoni?

Jesus var omsorgsfull og barmhjertig til menneskene han møtte, og han sa «du skal elske din neste som deg selv» (Markus 12,31). Derfor er vi også kalt til å gjøre det samme. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, og derfor evangeliet i handling. Diakoni er ikke et nytt begrep, men har vært en del av kirken gjennom hele kirkehistorien.

I dag definerer Den Norske Kirke diakoni følgende:

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»

Vi ønsker å vise godhet og omsorg til hverandre. Vi ønsker å bygge et åpent fellesskap som alle opplever å bli verdsatt. Vi ønsker å ta vare på naturen, som er Guds skaperverk, og vi ønsker å stå ved siden av mennesker som lider urett.

Visjonen for den diakonale tjenesten i Den norske kirke er "Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste."

Ja, diakoni kan handle om så mangt og forskjellig – fra besøkstjeneste til politisk engasjement.

Nettopp fordi diakoni er et stort felt er det viktig å ta noen valg og prioriteringer etter menighetens lokale forhold. Derfor har Gol og Herad sokn en diakon som er leder for menighetens diakoniarbeid. Det finnes også et diakoniutvalg som sammen med diakonen bestemmer mål og retning for diakoniarbeidet i Gol og Herad sokn.

Tilbake