Diakoniplan


Diakoniplaner

Den nasjonale diakoniplanen forutsetter at lokale menigheter lager sin egen plan slik at diakoniarbeidet tilrettelegges lokale behov, og at det skjer videreutvikling av diakonien i menighetene.

I Gol og Herad sokn har vi en diakoniplan som evalueres og revideres i jevne mellomrom. Diakoniplanen som er aktiv i dag er fra 2020.

Nasjonale diakonidokumentet «Plan for diakoni»

Diakoniplan for Gol og Herad

Tilbake