Noen å snakke med ?


Noen å snakke med?

Det er ikke alltid vi har det bra. I blant strever vi. Vi møter hendelser som er vanskelig å takle. Det kan være tvil som vi strever med å finne ut av. Det kan være dårlig samvittighet. Det kan være vanskelige valg vi står overfor. Det kan være sorg eller sykdom. Eller andre ting.

Kirken har samtaletilbud for dem som trenger det. Kirkens medarbeidere er utdannet blant annet til å samtale med mennesker i ulike livssituasjoner. Slike samtaler er gratis, og kirkens medarbeidere har taushetsplikt.

Ønsker du å snakke med noen, kan du på dagtid kontakte:

Diakonimedarbeider: Sissel Rudningen, tlf. 476 27 663

Sokneprest: Arnstein Bleiktvedt, tlf. 958 28 706

Trenger du samtale utenom arbeidstid, i helgen eller om natten, kan du ringe Kirkens SOS på telefon 815 33 300. Du kan også sende mail via deres nettside, www.kirkens-sos.no

Tilbake