Fellesrådet


Medlemar:
Gunn - Astrid Frøysok, leiar
Jorunn Viljugrein Stake, nestleiar
Olveig Synnøve Engene
Ole Dag Møllerplass
Hilde Midtgård
Wenche Dahl-Michelsen Fløysand
Evi Anita Torp
Inger Lagmannsgård

Arnstein Bleiktvedt, soknepresten
Kommunerepresentant: Heidi Granli
For staben: Anne Gerd Jorde, kyrkjeverje
 

Varamedlemer:

Bjørg Møllerplass
Ole Roar Hagen
Sigurd Sato
Marita Embre Stigen
Heidi Bråten

 

Tilbake