Kirkene åpner opp


Den norske kirkes smitteveileder er nå godkjent, og kirkene åpner gradvis opp igjen.
Maksimalt deltakerantall er 200 personer til alle kirkelige handlinger.

 

Første gudstjeneste var i Gol kykje 31. mai kl.11.00

Alle planlagte gudstjenester framover vil gå som normalt med de smitteverntiltaka som er blitt bestemt.
Gol kykje maks 100 stk til stede. Herad kyrkje 40 stk

Velkommen

Tilbake