Bibler til Gol Helsetun


Gave til Gol Helsetun

Fredag 8. mai ble gaver fra kirka levert til alle avdelingene på Gol helsetun💐

Diakoniutvalget i Gol og Herad fikk et ønske om å gi Bibler med storskrift til alle avdelingene på Gol helsetun. Saken ble tatt opp videre på soknerådet, og det ble bestemt at fire Bibler gis som gave til helsetunet. Dette ble avgjort like før Bibelselskapet lanserte nye store bibelutgaver. Nå er den nydelige bibelutgaven kommet og ble levert til helsetunet sammen med hilsen, vakre vårbuketter og sjokolade. Vi håper og ber for at disse gir en glede og håp for beboerne i denne koronatid og også etter koronatid.

Mange opplever at Bibelen er en levende bok som betyr og har relevans i livene sine. Gjennom enkelte bibelvers eller salmer har Bibelen vært en del av livet for mange av oss. Det kan være noen perioder i livet som vi opplever en sterkere behov for å søke Gud og lese i Bibelen. Når livet blir ekstra sårbart, i møte med hjelpeløshet, sykdom og død, kan dette behovet bli ekstra tydelig. Vi ønsker derfor at Bibelen skal være tilgjengelig også for våre eldre som bor på institusjoner.

«Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.» Sal. 119, 105

Så håper vi at vi snart kan besøke beboerne igjen og holde andakt i stua!

Tilbake