Inspeksjon av taket i Gol kyrkje


Tirsdag 30.06 skal vi ha inspeksjon av taket på Gol kyrkje.

Dette blir gjort med drone i tidsrommet fra 12 - 16 

 

Tilbake