Kyrkjevalet 2019 RESULTAT


Ved dette valet kom det ein ny regel som seier at det er berre kandidatar på lista som har oppnådd eit personleg stemmetal på minst 5% av det totale stemmetalet, som blir rangert etter antal motekne personelge stemmer.  Dei andre kandidatane blir rangert på grunnlag av rekkefølgja på lista som nominasjonskomitten har sett opp. Dette punktet vart dessverre ikkje teke omsyn til då fyrste lista vart lagt ut og det er i etterkant vorte endringar på 3., 4. og 5. varamedlem.

Her er den rette lista over dei som er kome inn i soknerådet til Gol og Herad neste periode.

RESULTAT FRA GOL OG HERAD SOKNERÅD

1. Gunn - Astrid Frøysok                         732 stemmer

2. Jorunn Viljugrein Stake                       656 stemmer

3. Olveig Engene                                    625 stemmer

4. Ole Dag Møllerplass                           621 stemmer

5. Hilde Midtgård                                     614 stemmer

6. Wenche Dahl - Michelsen Fløysand   603 stemmer

7. Evi anita Torp                                      600 stemmer

8. Inger Lagmannsgård                           579 stemmer

 

1. Vara
Bjørg Inger Møllerplass                           579 stemmer

2. Vara
Ole Roar Hagen                                      576 stemmer

3.Vara
Sigurd Sato                                             572 stemmer

4. Vara
Marita Embre Stigen                               574 stemmer

5. Vara
Heidi Bråten                                            569 stemmer

 

 

Tilbake