Eg er ikke døypt, kan eg konfirmerast?


EG ER IKKJE DØYPT –

KAN EG KONFIRMERAST?
Du er velkomen til å delta i konfirmant-opplegget, sjølv om du ikkje er døypt. Dåpen er ein føresetnad for å delta

i den avsluttande konfirmasjons-gudstenesta. Då er det vanleg at ein vert døypt i løpet av konfirmantåret. Kvart år er det fleire hundre konfirmantar som vert døypte!

 

Tilbake