4-åringar


4-årsboka deles ut i Herad kyrkje i september

 

Dei som fyller 4 år får invitasjon til to ettermiddagssamlingar og ein gudsteneste for små og store i september. Det er ei samling i Herad og ei i Gol kyrkje, før gudstenesten i Herad kyrkje. Samlingane er for alle 6-åringar i Gol og Herad, og dei har ulikt innhald.

Her blir det bibelforteljing, sang med meir, og på gudstenesten blir det utdeling av "Mi kyrkjebok 4".

Mamma, pappa eller ein annan vaksen må gjerne vere med om det kjennes trygt, og ein er velkommen til å vere med, sjølv om det ikkje passar på begge samlingane eller gudstenesten.

Tilbake