Viktig melding om å tenne lykter på gravene.


Lystenning på grava kan gi trøst, håp og ro for etterlatte.

 

Ønsker du å tenne lys?

Husk at du må rydde opp igjen når lykta har brent ut. 

Skjæra syns de blanke lokka på lyktene er tiltrekkende og tar de med seg, for så å slippe de ned andre steder på kirkegården eller på jordene rundt. Her kan disse metalldelene komme i slåtten til våren og skade dyra. Vi ønsker alle en pen og ryddig kirkegård.

 

Tilbake