Vårens konfirmasjoner er utsatt til høsten


Herad kyrkje 29.august

Gol Kyrkje 4 og 5 september

Tilbake