Påskedagsgudstjeneste


Han har stått opp!

Ja, han har sannelig stått opp!

 

Nedenfor finner du gudstjenesten Hemsedal, Gol og Herad kyrkje har spilt inn sammen.

Prest Arnstein Bleiktvedt og Camilla Osnes holder for første gang en samtalepreken om Jesu oppstandelse og hva den betyr for oss i dag.

Vi vil gjerne ønske deg og dine en god påske!

Nedenfor finner du tekstene til salmene i gudstjenesten:

Påskedagsgudstjeneste

196 PÅSKEMORGEN SLUKKER SORGEN
1. Påskemorgen slukker sorgen, 
slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet lyset og livet, 
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.

2. Redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!
Helvede greder, himlen seg gleder, 
himlen seg gleder med lovsang ny. 
Redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!

3. Sangen toner, vår forsoner,
vår forsoner til evig pris;
han ville bløde for oss å møte,
for oss å møte i paradis.
Sangen toner, vår forsoner,
vår forsoner til evig pris.

4. Bøtt er brøden, død er døden,
død er døden som syndens sold!
Nu ligger graven midt i gudshaven,
midt i gudshaven i Jesu vold.
Bøtt er brøden, død er døden,
død er døden som syndens sold.

5. Englesete, engleglede, 
engleglede i jordens skjød!
Lyet og leet / under livstreet,
under livstreet gjør hvilen søt. 
Englesete, engleglede, 
engleglede i jordens skjød!

6. Mørket græder, englekleder, 
englekleder de er som lyn.
Om enn bedrøvet smiler dog støvet, 
smiler dog støvet ved englesyn. 
Mørket græder, englekleder, 
englekleder de er som lyn.

7. Morgenstunden gull i munnen,
gull i munnen har enn til oss.
Fra vår forsoner livets gullkroner, 
livets gullkroner, vår død til tross.
Morgenstunden / gull i munnen, 
gull i munnen har enn til oss.

8. Fagre skarer oppad farer,
oppad farer fra grav i sky. 
Tungene gløder, Herren vi møter, 
Herren vi møter med lovsang ny. 
Fagre skarer / oppad farer, 
oppad farer fra grav i sky.

 

197 DEG VÆRE ÆRE
1. Deg være ære, Herre over dødens makt
Evig skal døden være Kristus underlagt
Lyset fyller haven, se en engel kom
Åpnet den stengte graven
Jesu grav er tom

Ref.: Deg være ære
Herre over dødens makt
Evig skal døden være
Kristus underlagt

2. Frykt ikke mere! Evig er han med
Troens øye ser det; Han gir liv og fred
Kristi navn er ære, seier er hans vei
Evig skal han regjere, aldri frykter jeg
Ref.

3. Se, Herren lever! Salige morgenstund
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn
Jubelropet runger; Frelseren er her
Pris han, alle tunger, Kristus Herre er
Ref.

Tilbake