Lokal grunnordning for hovedgudstjenesten


 

"Det har kommet en mindre reform av gudstjenesten og vi har mulighet til fornyelse eller beholde det gode gamle. I dette dokumentet kommer punktene som er under revidering fram. Soknerådet i samarbeid med sognepresten har sett på dokumentet og gjort noen foreløpige valg. Vi har svart på det aktuelle og krysset av for det vi tenker er hensiktsmessig. I det store og det hele blir det stort sett som før, med noen få unntak (for eks. er hallelujavers før evangelielesning nå obligatorisk for hele den norske kirke). Håper det ser oversiktlig og greit ut. Kom gjerne med innspill om det er noe dere ønsker var annerledes og spør gjerne spørsmål om det er noe dere lurer på. Takk for engasjement!

Lokal grunnordning

Tilbakemelding innen 11.mai til gol.kyrkjekontor@gol.kommune.no

 

 

 

Tilbake