KA-dag


Kyrkje-Aktivitetsdag for 1.-3. klasse på skulen sin planleggingsdag i november.

 

 

På skulen sin planleggingsdag  i november arrangerar kyrkja i Gol og Herad KA-dag for 1.-3. klasse.

Har du lyst til å vera med på ein dag med mange aktivitetar?

KA-dag står for Kyrkje-Aktivitetsdag

Vi skal vera noko i Gol kyrkje og noko på Gol bedehus.

Det blir aktivitetar både inne og ute.

Program:
8.30: oppmøte i Gol kyrkje
8.45: Fellessamling og start.
9.00 - 10.30: Aktivitetar i kyrkja, inne og ute.
10.30 - 11.15: Vi går til bedehuset
11.15: MAT - NISTEPAKKE
12.00 - 15.30: Aktiviterar på bedehuset med fruktpause ca.kl.14
15:30: Felles avslutning/ henting fram til kl.16:00

Arragerast av kyrkja i Gol og Herad - Arrangementet er gratis.

Påmeldning
Informasjon ved påmelding: Navn - klassetrinn - navn på foresatte - mobil - e-post - spesielle behov - allergier - ting vi bør vite - ja/nei til bruk av bilete på nettsida til gol.kyrkja og i kyrkjebladet. 

 

Ring eller send SMS til 95122136 eller britt-marie.haraldset-hafsas@gol.kommune.no

Hugs—ta med: 

NISTEPAKKE! Vi serverer frukt og drikke.

UTEKLÈ!

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake