Trusopplæring i Gol og Herad


Oversikt over tilbod til ulike aldersgrupper

 

Trusopplæringsaktivitetar i Gol og Herad

Alder

Aktivitet

Tid på året

0

 

Babysang

Ti samlingar pluss diplomfest kvar vinter/vår og kvar haust

1

1-års dåpsbesøk

 

Babysang

 

Gullrekka

 

Eit medlem frå kyrkjelyden kjem med gave til dåpsdagen

 

Ti samlingar pluss diplomfest kvar vinter/vår og kvar haust

 

Ein fredag i månaden på Gol bedehus. Småbarnssang for dei under 4 år, i lag med ein vaksen.

 

2

 

2-års dåpsbesøk

 

Gullrekka

Eit medlem frå kyrkjelyden kjem med gave til dåpsdagen

 

Ein fredag i månaden på Gol bedehus. Småbarnssang for dei under 4 år, i lag med ein vaksen.

 

3

 

3-års dåpsbesøk

 

Gullrekka

Eit medlem frå kyrkjelyden kjem med gave til dåpsdagen

 

Ein fredag i månaden på Gol bedehus. Småbarnssang for dei under 4 år, i lag med ein vaksen.

 

4

4-årsbok

 

 

Gullrekka

September/oktober – to samlingar på ettermiddag, gudsteneste med utdeling av «Mi kyrkjebok 4»

 

Ein fredag i månaden på Gol bedehus. Sprell levande frå Sundagsskulen for 4-6 år.

 

5

Gullrekka – 5 år

 

 

Gullrekka

September. 5-åringane vert særskild invitert til Gullrekka og deltek på gudsteneste der dei får ei gåve.

 

Ein fredag i månaden på Gol bedehus. Sprell levande frå Sundagsskulen for 4-6 år.

 

6

(snart) Førsteklasses

 

 

KA-dag

 

 

Gullrekka

Februar/mars. Dei som skal starte på skulen til hausten inviterast til to ettermiddagssamlingar og gudsteneste der dei får «Mi kyrkjebok 6»

 

Planleggingsdag i november. 1.-3. klasse inviterast til kyrkjeaktivitetsdag på planleggingdagen.

 

Ein fredag i månaden på Gol bedehus. Sprell levande frå Sundagsskulen for 4-6 år.

 

7

Gardsbesøk

 

 

KA-dag

 

 

Gullrekka

Tidleg i mai. Ein ettermiddag med samling i kyrkja og besøk i lammefjøset.

 

Planleggingsdag i november. 1.-3. klasse inviterast til kyrkjeaktivitetsdag på planleggingdagen.

 

Ein fredag i månaden på Gol bedehus. Sprell levande frå Sundagsskulen for 7-9 år.

 

8

KA-dag

 

 

Gullrekka

Planleggingsdag i november. 1.-3. klasse inviterast til kyrkjeaktivitetsdag på planleggingdagen.

 

Ein fredag i månaden på Gol bedehus. Sprell levande frå Sundagsskulen for 7-9 år.

 

9

Tårnagent

 

Gullrekka

Mai. 3.-klassingane er agentar i kyrkja med ulike oppdrag laurdag og sundag. Avsluttast med gudsteneste sundag.

 

Ein fredag i månaden på Gol bedehus. Sprell levande frå Sundagsskulen for 7-9 år.

 

10

Lys vaken

 

 

Gullrekka

November/desember. Overnatting i kyrkja frå laurdag til sundag. Avsluttast med gudsteneste sundag.

 

Ein fredag i månaden på Gol bedehus. Aktivitetar i gymsal for 10-13 år.

 

11

Gullrekka

Ein fredag i månaden på Gol bedehus. Aktivitetar i gymsal for 10-13 år.

 

12

Kode B

 

Gullrekka

Mars. Bli kjent med Bibelen! 4 samlingar rett etter skuletid.

 

Ein fredag i månaden på Gol bedehus. Aktivitetar i gymsal for 10-13 år.

 

13

Jordvenn

 

Helmax helaften

 

Amadeus

Juni. På tur i skaperverket.

 

Oktober. Helaften for ungdom på Gol bedehus.

 

Heile året. Ope hus for ungdom på Gol bedehus

 

14

Jordvenn

 

Helmax helaften

 

Amadeus

Juni. På tur i skaperverket.

 

Oktober. Helaften for ungdom på Gol bedehus.

 

Heile året. Ope hus for ungdom på Gol bedehus.

15

Konfirmasjon

 

 

Helmax helaften

 

Amadeus

Konfirmantsamlingar gjennom skuleåret. Weekend i januar. Konfirmantfestival i februar/mars. Konfirmasjon mai.

 

Oktober. Helaften for ungdom på Gol bedehus.

 

Heile året. Ope hus for ungdom på Gol bedehus.

 

16

Helmax helaften

 

Amadeus

Oktober. Helaften for ungdom på Gol bedehus.

 

Heile året. Ope hus for ungdom på Gol bedehus.

 

17

Helmax helaften

 

Amadeus

Oktober. Helaften for ungdom på Gol bedehus.

 

Heile året. Ope hus for ungdom på Gol bedehus.

 

 

Kontaktperson:

Britt Marie Haraldset Hafsås (kyrkjelydspedagog)

951 22 136 / britt-marie.haraldset-hafsas@gol.kommune.no

Tilbake