Trusopplæring i Gol og Herad


Oversikt over tilbod til ulike aldersgrupper

Trusopplæringsaktivitetar i Gol og Herad

Alder

Aktivitet

Tid på året

0

 

Babysang

Ti samlingar pluss diplomfest kvar vinter/vår og kvar haust

1

1-års dåpsbesøk

Babysang

Gullrekka

Eit medlem frå kyrkjelyden kjem med gave til dåpsdagen

Ti samlingar pluss diplomfest kvar vinter/vår og kvar haust

Ein måndag i månaden på Gol bedehus. 

2

 

2-års dåpsbesøk

Gullrekka

Eit medlem frå kyrkjelyden kjem med gave til dåpsdagen

Ein måndag i månaden på Gol bedehus. 

3

 

3-års dåpsbesøk

Gullrekka

Eit medlem frå kyrkjelyden kjem med gave til dåpsdagen

Ein måndag i månaden på Gol bedehus. 

4

4-årsbok

Gullrekka

Mars – to samlingar på ettermiddag, gudsteneste med utdeling av «Mi kyrkjebok 4»

Ein måndag i månaden på Gol bedehus. Fellessamling med sprell levande frå Sundagsskulen. Hobbyaktivitet etterpå. 

5

Gullrekka – 5 år

 

Gullrekka

Mars. 5-åringane vert særskild invitert til Gullrekka og deltek på gudsteneste der dei får ei gåve.

Ein måndag i månaden på Gol bedehus. Fellessamling med sprell levande frå Sundagsskulen. Hobbyaktivitet etterpå. 

6

Førsteklasses

 

KA-dag

 

Gullrekka

August/september. Dei som startar på skulen til hausten inviterast til samling rundt skulestart og gudsteneste der dei får «Mi kyrkjebok 6»

Planleggingsdag i november. 1.-3. klasse inviterast til kyrkjeaktivitetsdag på planleggingdagen.

Ein måndag i månaden på Gol bedehus. Fellessamling med sprell levande frå Sundagsskulen. Hobbyaktivitet etterpå. 

7

Gardsbesøk

KA-dag

 

Gullrekka

Tidleg i mai. Ein ettermiddag med samling i kyrkja og besøk i lammefjøset.

Planleggingsdag i november. 1.-3. klasse inviterast til kyrkjeaktivitetsdag på planleggingdagen.

Ein måndag i månaden på Gol bedehus. Fellessamling med sprell levande frå Sundagsskulen. Hobbyaktivitet etterpå. 

8

KA-dag

 

Gullrekka

Planleggingsdag i november. 1.-3. klasse inviterast til kyrkjeaktivitetsdag på planleggingdagen.

Ein måndag i månaden på Gol bedehus. Fellessamling med sprell levande frå Sundagsskulen. Hobbyaktivitet etterpå. 

9

Tårnagent

Between

Gullrekka

Juni. 3.-klassingane er agentar i kyrkja med ulike oppdrag laurdag og sundag. Avsluttast med gudsteneste sundag.

Between-klubb for 4.-7. klasse 2 gonger i halvåret på Gol bedehus.

Ein måndag i månaden på Gol bedehus. Fellessamling med opplegg frå Sundagsskulen. Aktivitet etterpå. 

10

Lys vaken

Between

Gullrekka

November/desember. Overnatting i kyrkja frå laurdag til sundag. Avsluttast med gudsteneste sundag.

Between-klubb for 4.-7. klasse 2 gonger i halvåret på Gol bedehus.

Ein måndag i månaden på Gol bedehus. Fellessamling med opplegg frå Sundagsskulen. Aktivitet etterpå

11

Between

Gullrekka

Between-klubb for 4.-7. klasse 2 gonger i halvåret på Gol bedehus.

Ein måndag i månaden på Gol bedehus. Fellessamling med opplegg frå Sundagsskulen. Aktivitet etterpå

12

Between

Kode B

Gullrekka

Between-klubb for 4.-7. klasse 2 gonger i halvåret på Gol bedehus.

Mars. Bli kjent med Bibelen! 4 samlingar rett etter skuletid.

Ein måndag i månaden på Gol bedehus. Fellessamling med opplegg frå Sundagsskulen. Aktivitet etterpå

13

Between

Jordvenn

Amadeus

Between-klubb for 4.-7. klasse 2 gonger i halvåret på Gol bedehus.

Juni. På tur i skaperverket.

Heile året. Ope hus for ungdom på Gol bedehus

14

Jordvenn

Amadeus

Juni. På tur i skaperverket.

Heile året. Ope hus for ungdom på Gol bedehus.

15

Konfirmasjon

Amadeus

Konfirmantsamlingar gjennom skuleåret. Weekend i februar. Konfirmantfestival i februar/mars. Konfirmasjon mai.

Heile året. Ope hus for ungdom på Gol bedehus.

16

Hekta teen camp

Amadeus

Leir på Lillehammer, parallellt med konfirmasjonsleiren.

Heile året. Ope hus for ungdom på Gol bedehus.

17

Hekta ledertrening

Amadeus

Ungdomsleiar på konfirmasjonsleir.

Heile året. Ope hus for ungdom på Gol bedehus.

 

Kontaktperson:

Britt Marie Haraldset  (kyrkjelydspedagog)

951 22 136 /britt.marie.haraldset@gol.kommune.no

Tilbake