Kode B


Bli kjent med BIBELEN!

For 6. klasse.

 

BIBELEN
er ei bok full av
spennande forteljingar…

Bli med på KODE B-samlingar der me utforskar BIBELEN gjennom forteljing, leik og aktivitetar…

Gol bedehus:

For 6.-klassingar fire onsdagar i mars 13.20-14.25 

For meir informasjon - kontakt Britt Marie: 95122136

Tilbake