Småbarnssang


Småbarnssang på Gullrekka!

For barn under 4 år i følge med vaksen.

 

VELKOMMEN TIL SMÅBARNSSANG PÅ GULLREKKA

Gol bedehus ein fredag i månaden kl 17.30-18.30.

Alle under 4 år er velkomne i lag med ein vaksen!

Vi syng og dansar, brukar heile kroppen!

Heile familien er velkomne til å kjøpe fredagstaco – buffeten er klar 16.30. (Vaksen 60 kr, barn 40 kr, u 3 år gratis).

Gullrekka er for alle frå 0-13 år og startar med fellessamling kl 17.30-17.45. Deretter deler vi i grupper:

0-4 år – småbarnssang (slutt 18.30 evt leiketid etterpå)

4-6 og 7-9 – Sprell levande opplegg frå sundagsskulen (slutt 19.15/19.30)

10-13 – aktivitetar i gymsalen (slutt 19.30)

Kontakt: Britt Marie H Hafsås – 951 22 136

Tilbake