Gullrekka


Ein fredag i månaden på bedehuset for heile familien. Aldersdelte aktivitetar 0-13 år.

 

Gullrekka våren 2021

Denne våren blir det framleis litt annleis program på Gullrekka. Det blir ikkje middag eller fellessamling.

Vi deler i tre grupper, som alle startar klokka 18.00. MERK TIDA!

0-6 år (med vaksen om ønskeleg) er oppe på Gol bedehus - sang og lita Sprell Levande-samling

7-9 år (2.-4. klasse) er i hovedsalen på Gol bedehus - Sprell Levande frå sundagsskulen

10-13 år (5.-7. klasse) har oppmøte og henting utanfor Gol bedehus, men har ulike aktivitetar andre stader - til dømes Renslotunet og klatrehallen. 

0-9 år hentast på bedehuset klokka 19.00, 10-13 hentast klokka 19.30. Det er ikkje høve for småsøsken å vente på Gol bedehus til klokka 19.30.

Denne våren treng vi ei påmelding kvelden før. Send ein SMS med navn og alder til Britt Marie - 95122136.

Hugs: 1 m - handvask/-sprit - bli heime om de er sjuke

Datoar våren 2021:

5. februar, 12. mars, 16. april og 28. mai. 7. februar deltek vi på gudsteneste i Gol kyrkje.

Medlemskontigent på 50,- kr pr barn per semester. 

Maks 100,- kr pr familie.

 

Det vanlege programmet er slik:

Taco 16.30-17.30 (40/60 kr, under 3 år gratis)

Fellessamling 17.30-17.45

Småbarnssang under 4 år i lag med vaksen 17.45 - 18-30 (leik etterpå om ønskeleg)

Vi syng og leikar, dansar og spelar.


Søndagsskula – Sprell Levande 4-9 år 17.45 – 19.15

Det blir brukt søndagsskolens Sprell Levende-opplegg, der vi hører historier fra bibelen, synger, leker, har formingsaktiviteter og mye mer. Det blir aktivitet på slutten, og man kan velge når man går mellom kl.18.45-19.15. Delt i to grupper - ei frå 4 år til og med 1. klasse og ei for 2. til 4. klasse.


10-13 (5.-7. klasse) 17.45 – 19.30

Vi skal leke, ha ulike aktiviteter, høre fra bibelen, synge og ha det gøy sammen. Ta med gymsko!

 

             Under aktivitetane er det kaffi og frukt for dei vaksne i veslesalen.  

Tilbake