Gullrekka


Gullrekka er igjen på FREDAGAR på Gol bedehus. Aldersdelte fellessamlingar og aktivitetar for barn 0-13 år.

Gullrekka er barneklubb for alle frå 0 år til 7. klasse.

Vi treffast på Gol bedehus ein fredag i månaden.

Her er det mogleg å kjøpe tacomiddag til heile familien i tidsrommet

16.30-17.30.

17.30-18.00 startar vi opp med FELLESSAMLINGAR. Vi deler i to:

         - 0 år til 3. kl har samling rundt «Sprell levande» frå sundagsskulen

         - 4. til 7. kl har samling med «Aldri alene» frå sundagsskulen/acta

18.00 deler vi i AKTIVITETSGRUPPER. Barna velger kva dei vil vere med på.

- SANG OG MUSIKK  Her synger vi gamle og nye sangar, dansar litt og leikar sang- og musikkleikar. Vi tilpasser så godt vi kan musikken til alderen på dei som er med denne kvelden.

- HOBBY   Her lagar vi fine ting i ulike materialer, ulike aktivitetar frå gong til gong.

- AKTIV     Denne gruppa kan ein velje frå 3./4.. klasse. Dei går ut, til gymsalen eller til klatrehallen og har aktivitetar der. Det kan vere leik eller ballspel, klatring vanlegvis ein gong i semesteret.

Vi avsluttar kl. 19.00, men det er mogleg for dei minste å gå heim før. Dei som er ute/i gymsal/klatrehall, kan hentast der aktiviteten er kl 19.15.

Datoar hausthalvåret 2023:

25. august, 22. september, 20. oktober, 17. movember og 15. desember.

 

Medlemskontigent på 50,- kr pr barn per år. 

 

 

Tilbake